Een EPA-U adviseur kan u voorzien van een EPA-U label. Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om van een gebouw een EPA-U label te kunnen overleggen wanneer dit gebouw verhuurd of verkocht moet gaan worden. Dit is bij de wet vastgelegd en het betekent dan ook dat u een boete kunt krijgen wanneer u niet zorgt voor dit label voorafgaande aan de verhuur of verkoop van het gebouw. Het label is dan ook belangrijk, want het zegt alles over het energieverbruik. Wanneer een gebouw verhuurd of verkocht wordt, dan wil de nieuwe huurder of eigenaar van het pand zeker zijn dat het gebouw een goed binnenklimaat heeft en dat de energiekosten niet hoger liggen dan nodig. Met een EPA-U label heeft u bewijs in handen over de staat van het pand op dit gebied. Een goed energielabel verhoogt dan ook de waarde van het pand.

Advies van een EPA-U adviseur

U kunt zich laten adviseren door een EPA-U adviseur. U kunt uiteraard bij EPU-A.com terecht voor een professionele, erkende en gecertificeerde EPA-U adviseur. Deze kan de huidige situatie voor u beoordelen en u meer vertellen over de duurzaamheid en energetische eigenschappen van het betreffende pand. Vervolgens kan de EPA-U adviseur op basis hiervan adviseren over de te nemen stappen om de duurzaamheid en energetische kenmerken van het pand te verbeteren. Er kan een overzichtelijk rapport worden opgesteld waarin alles nauwkeurig wordt vastgelegd. Zo heeft u een volledig overzicht van de huidige staat en de mogelijk toekomstige staat van het gebouw met betrekking tot het EPA-U label.

Een helder beeld van de duurzaamheid en energetische waarde

Na onderzoek kan er een helder rapport worden opgesteld. Dit rapport laat op de eerste plaats de huidige stand van zaken zien en kan daarnaast een beeld schetsen van verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden. Zo wordt de actuele energieprestatie weergegeven van het betreffende gebouw en worden er verbetermaatregelen voorgesteld, zowel op bouwkundig gebied als installatietechnisch. Daarnaast kunnen zowel de kosten als de baten van de betreffende maatregelen worden berekend en kan er inzicht worden geboden in de tijd die nodig is om de investering terug te verdienen. Het reduceren van de CO2-uitstoot is uiteraard ook belangrijk. Er kan worden bekeken in hoeverre de uitstoot kan worden teruggebracht wanneer de besparingsmaatregelen worden doorgevoerd. Uiteraard kan het rapport ook dienen als basis wanneer u over de te nemen maatregelen in overleg gaat met de gemeente in verband met de Wet Milieubeheer.

Onze EPA-U adviseur helpt u verder

Heeft u een bedrijfspand en is dit gebouw nog niet voorzien van een EPA-U label? U kunt natuurlijk wachten tot u het pand daadwerkelijk wilt verhuren of verkopen, maar het is altijd handig om het alvast geregeld te hebben. Onze EPA-U adviseur kan u hier uitstekend bij helpen. U kunt rekenen op eerlijk, professioneel en deskundig advies dat u daadwerkelijk verder helpt. U krijgt een helder beeld over de staat van het gebouw op dit moment, maar u krijgt ook mogelijkheden aangereikt om die staat te verbeteren. Ook wanneer u zelf in het pand blijft kan dit voordelen opleveren, zoals bijvoorbeeld een flinke besparing op de energierekening. Neem gerust eens contact met ons op voor meer informatie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt