Elk kantoor in Nederland moet vanaf 1 januari 2023 verplicht een energielabel C of beter hebben. De gemeenten en omgevingsdiensten hebben de plicht om deze wet te handhaven. Hoe actief er wordt gehandhaafd is per gemeente verschillend. Momenteel voldoet nog maar 55% van de kantoren aan deze verplichting. Zelfs sommige kantoren van de rijksoverheid en de gemeenten voldoen niet. Zo’n 35% van de kantoren heeft nog geen energielabel en 10% heeft een slechter label dan C. Het informatiepunt leefomgeving heeft een stappenplan ontwikkeld voor de handhaving van deze wet.

De gemeenten zullen kantooreigenaren van kantoren die nog niet voldoen aan de wet aan gaan schrijven. In dit schrijven wordt gevraagd om binnen 12 weken een geldig label C (of beter) of een verduurzamingsplan te overleggen. De wet bevat echter een hardheidsclausule. Energiebesparende maatregelen die niet binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend hoeven niet uitgevoerd te worden. Dit moet uiteraard wel onderbouwd worden, bijvoorbeeld met offertes en besparingsberekeningen.

Het begint dus met het vaststellen van het energielabel van het kantoor. Dit kunnen we voor u verzorgen, vaak binnen 1 week. Als deze slechter uitpakt dan label C kunnen we verder helpen door het opstellen van een maatwerkadvies. Hierin staan een aantal kansrijke energiebesparende maatregelen, die zullen leiden tot energielabel C, samen met hun geschatte terugverdientijden. Vervolgens kan er dan een verduurzamingsplan worden uitgewerkt. Dit plan moet binnen de termijn van een jaar worden uitgevoerd en deze termijn gaat in na de genoemde periode van 12 weken.