Verplichte energiebesparende maatregelen

 In Uncategorized

Wanneer is het verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen?

Als een bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruikt is het verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Mogelijke maatregelen om het energieverbruik terug te dringen moeten worden geïnventariseerd. De verplichte energiebesparende maatregelen zijn dan de maatregelen die een terugverdientijd hebben korter dan 5 jaar. Als bijvoorbeeld de aanschaf van LED verlichting of spouwmuurisolatie een jaarlijkse besparing oplevert waarmee de investering binnen 5 jaar wordt terug betaald dan moet zo’n maatregel verplicht worden uitgevoerd. Dit staat in het Activiteitenbesluit.
Voor een maatwerkadvies waarmee aangetoond kan worden of een maatregel inderdaad binnen 5 jaar wordt terugverdiend kunt u contact opnemen met een van onze EPA-adviseurs. Maatregelen die een langere terugverdientijd hebben zijn weliswaar niet verplicht, maar kunnen toch een hele zinvolle investering zijn. Een maatregel met een terugverdientijd van 6 jaar heeft toch nog altijd een rendament van ruim 16%! Waar kun je dat nog op krijgen op de bank tegenwoordig?

Hoe wordt de terugverdientijd van een maatregel berekend?

Hiervoor wordt een goede inschatting gemaakt van de investering door een offerte op te vragen bij een aannemer bijvoorbeeld of standaard waarden te gebruiken. De energiebesparing wordt uitgerekend met geattesteerde software door het verschil te berekenen tussen huidig verbruik en toekomstig verbruik na het implementeren van de energiebesparende maatregel.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt