Online energielabel voor woningen

 In Business

Vanaf 1 januari 2015 wordt er een nieuwe methode gebruikt om het energielabel van een woning op te stellen. De woning hoeft nu niet meer bezocht te worden door EPA-adviseur. Er is aan iedere woning een voorlopig label toegekend op basis van bouwjaar en kenmerken die bij een bepaald type woning horen. De woningeigenaar heeft een definitief label nodig bij de verkoop. Hij kan dat gewoon online regelen via . Bewijzen in de vorm van foto’s of documenten van een nieuwe CV-ketel, naïsolatie van de gevels, dubbel glas, etc. kunnen worden geupload naar site. Een erkend deskundige moet de bewijzen beoordelen en goedkeuren of afkeuren. Als alle bewijzen goed zijn bevonden zal de deskundige het definitieve energielabel registreren en afgeven aan de aanvrager. Deze labelmethode wordt wel het “energielabel light” genoemd. Deze simpele methode neemt slechts een beperkt aantal kenmerken van de woning mee in de berekening van het energielabel. De methode waarbij de woning wordt opgenomen door een deskundige die ter plaatse de eigenschappen van de thermische schil van de woning opneemt is nauwkeuriger, maar wel arbeidsintensiever natuurlijk.

Dhr. Peter Plooij van EPA-U.com is erkend deskundige voor beide methodes.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt