Energieadvies voor verbeteren van energielabel

 In Uncategorized

Vanaf 2023 moeten alle kantoorpanden verplicht een energielabel C of beter hebben. Voldoet uw kantoor hier aan? Dan kunt u indien gewenst verbeteren tot een energielabel A voor belastingvoordelen. Door concreet energieadvies is het makkelijker tot een energielabel C of beter te komen.
Hierin zijn verschillende vormen van advies mogelijk, namelijk EPA-U maatwerkadvies en advies voor verbeteren energielabel.

Verbeteren energielabel

Enkele banken financieren een slechter energielabel dan C al niet meer. Een groen energielabel is dus steeds belangrijker bij de verkoop of verhuur van uw pand. Om het energielabel te verbeteren dient in eerste instantie een opname te worden gedaan door een gecertificeerde EPA-U adviseur die de huidige situatie vaststelt. Hierbij wordt ondermeer rekening gehouden met isolatie (dak, vloer, gevel), glas, installaties (verwarming en koeling) en verlichting.

Na het vaststellen van het energielabel volgt een adviesrapport met verbeteringen. De adviseur zal het rapport telefonisch toelichten. Het energieadvies geeft een concrete lijst met maatregelen om bijvoorbeeld van energielabel D naar C te gaan. Als laatst kunt u, na het doorvoeren van verbeteringen, een nieuw energielabel aanvragen.

EPA-U Maatwerkadvies

Een uitgebreid advies waarbij u kunt zien op welke onderdelen en met welke maatregelen uw kantoorpand energiezuiniger kan functioneren. Via maatwerkadvies krijg je inzicht in de huidige energieprestaties, inzicht in de investering, terugverdientijd, energiebesparing in euro’s, kWh en m3 gas.
Bij maatwerkadvies krijg je altijd een specifiek overzicht van bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen en inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen.
Tevens kunt u advies over subsidies en belastingvoordelen krijgen waar u mogelijk recht op heeft bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt