Er is op 15 augustus 2019 een nieuwe subsidie verschenen in duurzaamheidsland, namelijk de SEEH. Dit staat voor Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. Een ieder die 2 energiebesparende maatregelen neemt die aan de voorwaarden voldoen komt in aanmerking voor deze landelijke subsidie. Bijvoorbeeld het aanbrengen van dakisolatie en enkel glas vervangen door HR++ glas. Of de spouw in de gevel vullen met isolatie in combinatie met het isoleren van de vloer.
Er worden wel eisen gesteld aan de warmteweerstand (Rd-waarde) van het aan te brengen isolatiemateriaal en de warmtegeleiding (U-waarde) van het glas. Er is ook een minimum aantal vierkante meters van de schil waarvan de isolatie moet worden verbeterd. Zie voor de eisen en een berekening van de subsidie de rekentool. Deze subsidie geldt niet voor een nieuwe aanbouw aan de woning of voor nieuwbouw. De verbetermaatregelen moeten worden uitgevoerd door een bij de KvK ingeschreven bouwbedrijf.
De SEEH heeft alleen betrekking op verbeteringen aan de thermische schil van de woning. De subsidies voor het verbeteren van de technische installatie, zoals het aanbrengen van zonnepanelen, een zonnecollector of een warmtepomp, komen uit andere bronnen. De ISDE is bijvoorbeeld zo’n subsidie. Het stappenplan voor het aanvragen van de SEEH vindt u hier: stappenplan. Twijfelt u welke energiebesparende maatregelen het meest kostenefficiënt zullen zijn? Dan kunt u eerst een maatwerkadviesrapport laten opstellen door een erkende energieprestatie adviseur. In het rapport worden een aantal verbetermaatregelen opgesomd met de bijbehorende terugverdientijd. Dit zal u helpen om prioriteiten te stellen. Ook het maatwerkadvies komt in aanmerking voor de SEEH. Het subsidiebedrag voor het maatwerkadvies is € 150. Indien u zo’n maatwerkadvies door ons laat opstellen dan moet u zelf nog een bedrag tussen de € 85 en € 150 bijdragen. Dit is afhankelijk de grootte en complexiteit van de woning en de reisafstand. Neem contact met ons voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.